LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

DEROGAT

Llei 1/2004, del 15 de gener, del pressupost per a l'exercici 2004

Text pendent d'introducció a LesLleis.com