LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 2/2007, del 15 de març, del pressupost per a l’exercici del 2007


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 15 de març del 2007 ha aprovat la següent:

llei 2/2007, del 15 de març, del pressupost per a l’exercici del 2007

Capítol primer. Els crèdits i les seves modificacions

Article 1
Àmbit del pressupost de l’Estat
En els pressupostos de l’Estat per a l’exercici 2007 s’hi integren:

a) El pressupost de l’Administració general.

b) Els pressupostos de les entitats parapúbliques i de dret públic, i altres organismes:

- Caixa Andorrana de Seguretat Social
- Institut Nacional Andorrà de Finances
- Servei Andorrà d’Atenció Sanitària
- Servei de Telecomunicacions d’Andorra
- Forces Elèctriques d’Andorra
- Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya
- Institut d’Estudis Andorrans
- Residència Solà d’Enclar
- Universitat d’Andorra

c) Els pressupostos de les societats públiques participades per l’Administració general:

- Ràdio i Televisió d’Andorra, SA
- Ramaders d’Andorra, SA
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.