LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 29/2007, del 20 de desembre, qualificada de modificació de l’article 409 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 20 de desembre del 2007 ha aprovat la següent:
LesLleis.com

llei 29/2007, del 20 de desembre, qualificada de modificació de l’article 409 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal

Exposició de motius

El Codi penal, del 21 de febrer del 2005, vigent d’ençà del 23 de setembre del 2005, estableix la major part de les mesures contingudes en el Conveni penal sobre la corrupció, adoptat pel Consell d’Europa el 27 de gener del 1999, i firmat per Andorra el dia 8 de novembre del 2001.

Com que el Conveni no permet fer altres reserves que les esmentades en l’article 37, cal modificar l’article 409 del Codi penal per tal d’afegir la concussió, la corrupció i el tràfic d’influències (tal com ja les defineix i tipifica el Codi penal) al delicte d’ocultació de l’origen de diners o valors amb la finalitat de blanquejar-los. El Codi penal actual només té en compte l’origen d’aquells diners o valors quan es deriven de qualsevol delicte major que tingui assenyalada una pena el límit màxim de la qual sigui superior a tres anys o dels delictes menors de proxenetisme o tràfic de drogues. A més a més, aquest afegit és una recomanació al Principat d’Andorra del Grup d’Estats contra la Corrupció (GRECO) en el seu informe de data 8 de desembre de 2006.
LesLleis.com

Igualment, és convenient, i ho requereix el Conveni, que el producte de delictes menors de corrupció també s’afegeixi als que qualifiquen un altre delicte de blanqueig de diners o valors.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.