LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 75/2010, del 14 d’octubre, de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades de les actuacions efectuades pel Govern amb motiu de l’aiguat que va caure a la zona del riu de Montaup, a Canillo, el dia 10 de juliol del 2010 a dos quarts de set de la tarda


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 14 d’octubre del 2010 ha aprovat la següent:
LesLleis.com

llei 75/2010, del 14 d’octubre, de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades de les actuacions efectuades pel Govern amb motiu de l’aiguat que va caure a la zona del riu de Montaup, a Canillo, el dia 10 de juliol del 2010 a dos quarts de set de la tarda

Exposició de motius

El dia 10 de juliol del 2010 al voltant de dos quarts de set de la tarda es van produir unes intenses precipitacions a la conca del riu de Montaup i a la zona contigua al riu de la vall del Riu i al riu de Soplanars (Aldosa). Segons les dades obtingudes pels radars de la Météo France, es va produir una precipitació d’entre 50 l/m2 i 100 l/m2 d’una durada de mitja hora.

Com passa freqüentment a Andorra, i en general a tota la serralada pirinenca, aquestes intenses precipitacions estiuenques d’escassa durada i forta intensitat són motiu de creixements extraordinaris dels cabals que circulen pels llits d’aquests rius o torrents, els quals arrosseguen, a més, una gran quantitat de material sòlid molt heteromètric i heteromorf, de manera que provoquen tot sovint tamponaments puntuals al llit del riu que minven la circulació fluïda i formen dipòsits considerables de material i el consegüent desbordament. Aquesta dinàmica torrencial típica d’aquests fenòmens provoca que s’acumuli el material dins i fora del llit, a la part baixa del torrent, cosa que a la llarga es coneix com a con de dejecció.

Es tracta de treballs amb caràcter d’emergència i per tant el Govern no disposa de dotació pressupostària o en disposa de forma insuficient per portar-los a terme.

El caràcter d’urgència i necessitat queda justificat per la importància de restablir al més aviat possible la mobilitat i la seguretat a l’entorn del sector final del riu de Montaup, tenint en compte que aquest tram de riu desbordat ha afectat el centre urbà de Canillo i la mateixa CG2 entre la gasolinera Sant Eloi i la gasolinera Tarrado.

Vist que el Govern, per acord del 21 de juliol del 2010, ha aprovat un avenç de fons per un import total de 92.027,02 euros destinat a finançar les despeses derivades de les actuacions efectuades pel Govern amb motiu de la tromba d’aigua que va caure a la zona del riu de Montaup, a Canillo, a dos quarts de set de la tarda del dia 10 de juliol del 2010, per a les partides pressupostàries següents:
610 Departament d’Ordenament Territorial-613 Àrea d’Edificació-61200-Conservació i millora d’edificis-1998-0000000013 Infraestructures escolars, esportives i altres, per un import de 22.400,00 euros

610 Departament d’Ordenament Territorial-616 Àrea d’Obres Públiques. Obres-60730 Canalitzacions i altres-2007-0000000003 Proteccions torrents i rius, per un import de 69.627,02 euros.
Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 6 d’agost del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.