LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 22/2011, del 29 de desembre, del pressupost per a l’exercici del 2012 (text refós per LesLleis.com)



Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 29 de desembre del 2011 ha aprovat la següent:

llei 22/2011, del 29 de desembre, del pressupost per a l’exercici del 2012




Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.