LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra


Correcció d’errata


Correcció d’errata de l’1-4-2020, per la qual s’ha constatat un error tipogràfic en la Llei 3/2020, del 23 de març, de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2.
LesLleis.com

Havent-se constatat un error tipogràfic en la Llei de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2, publicada en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra número 42/2020, de data 1 d’abril, es publica la correcció següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.