LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament, del 17 de març de 1978, de seguretat contra incendis en locals públics