LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

DEROGAT

Modificació, del 16 de novembre de 1982, del Reglament administratiu del Centre Hospitalari Andorrà