LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament, del 30 de desembre de 1986, de constitució, estructura i funcionament del Centre Hospitalari Andorrà (CHA)