LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament, del 20 d'abril de 1988, referent a l’Ordinació del 13 de juliol de 1987 “III. Agricultura 3. Patrimoni forestal”