LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament regulador de les normes bàsiques de funcionament i d’adopció d’acords dels òrgans col·legiats de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, del 21 de juliol de 1994