LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret de modificació del Reglament de creació de l’Oficina de Marques del Principat d’Andorra (OMPA)


Vist el Reglament de creació de l’Oficina de Marques del Principat d’Andorra (OMPA), de data 6 de novembre de 1995, modificat en data 3 de maig de 1996,

Atesa la necessitat de posposar per motius tècnics la data en què l’OMPA començarà a rebre sol·licituds de registre de marca,

A proposta del director de l’OMPA, i en execució de l’acord de Govern de data 15 d’octubre de 1996,

Decreto
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.