LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament de modificació del Reglament regulador de les proves per a l’obtenció de l’habilitació professional de la traducció i la interpretació jurades al Principat d’Andorra, del 12 de març de 1998