LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament de modificació del Reglament d'aplicació de la Llei del Codi de Duana en l'àmbit de les disposicions de l'acord entre el Principat d'Andorra i la Comunitat Europa, de data 28 de juny de 1990, de 7 d'octubre del 1998.