LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret de modificació parcial del Reglament d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió, del 21 d’abril de 1999