LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament, del 28 de juliol de 1999, de dietes a l’exterior per al personal de l’Administració general