LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament d’execució de la Llei sobre la utilització dels signes d’estat (Text refós per LesLleis.com)


Capítol I. Sol·licitud d’autorització
Regla 1. Presentació de la sol·licitud d’autorització
Regla 2. Contingut de la sol·licitud d’autorització relativa al sol·licitant
Regla 3. Contingut de la sol·licitud relativa al nom o signe d’Estat pel qual se sol·licita l’autorització
Capítol II. Examen de la sol·licitud
Regla 4. Examen de forma de la sol·licitud
Regla 5. Examen de fons per a les autoritzacions relatives a la utilització d’un nom o un signe d’Estat com a marca
Regla 6. Examen de fons per a les autoritzacions relatives a la utilització d’un nom o un signe d’Estat en el comerç
Regla 7. Autoritzacions relatives a la fabricació o la comercialització de la bandera o dels escuts heràldics del Principat d’Andorra
Regla 8. Autoritzacions relatives a la utilització d’un nom o un signe d’Estat per tota associació o una altra entitat sense ànim de lucre
Disposició addicional
Sol·licitud simultània d’utilització d’un nom d’Estat i d’un nom comercial o denominació social
Disposició derogatòria
Disposició final
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.