LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament, del 13 de setembre del 2000, d'execució de la llei de noms comercials, denominacions socials i rètols d'establiment