LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra


Correcció d’errata

Vist que s’ha constatat un error d’omissió en els reglaments de classificació dels allotjaments turístics del Principat, tret del que fa referència als refugis, publicats al BOPA número 71, any 12, de data 28 de novembre del 2000,

S’afegeix a l’article 4, el text següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.