LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament, del 31 de gener del 2001, d'ajut al foment de pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya, al dall dels prats i a la producció de productes de qualitat controlada.