LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament, de 31 de gener del 2001, del Padral i de la tinença de bestiar de renda.