LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament del Registre d'Explotacions Agràries, de 31 de gener del 2001