LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament, del 27 de juny del 2001, relatiu a les condicions d’exportació fora del Principat d’Andorra de runes, enderrocs i altres residus de la construcció i de l’establiment i el funcionament de centres de triatge