LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament, del 22 de maig del 2002, regulador de les reclamacions en matèria d'allotjaments turístics