LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament del registre públic d’inscripció de fitxers de dades personals (Text refós per LesLleis.com)
Capítol I. Naturalesa i estructura del registre públic d’inscripció de fitxers de dades personals

Article 1
Registre públic d’inscripció de fitxers de dades personals
1. El registre públic d’inscripció de fitxers de dades personals es l’òrgan de l’agència andorrana de protecció de dades a qui correspon vetllar per la publicitat dels fitxers de dades de caràcter personal, amb la finalitat de fer possible l’exercici dels drets d’informació, accés, rectificació i supressió de dades personals d’acord amb l’establert als articles 13 i 22 a 25 de la Llei qualificada 15/2003, de 18 de desembre, de protecció de dades personals.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.