LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament, del 16 de març del 2005, referent a la classificació i a l'establiment de les condicions d'atorgament de l'autorització de nucli zoològic per a espècies de la fauna salvatge, les obligacions de funcionament, el tipus d'instal·lacions i les condicions que han de complir