LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

DEROGAT

Decret, del 27 de juny del 2007, d'aprovació del Reglament d'aplicació de la Llei de l'impost de mercaderies indirecte, del 26 de juny de 1991 - El perfeccionament actiu fiscal, sistema de reembossament per determinació objectiva