LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret, del 19 de desembre del 2007, d'aprovació de la disposició transitòria cinquena del Reglament d'accés i de promoció interna dels membres del Cos de Policia, del 5 de desembre del 2007