LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

DEROGAT

Reglament, del 16 de novembre del 2008, regulador del principi de mobilitat i altres aspectes relacionats amb les funcions diplomàtiques dels agents diplomàtics del ministeri competent en matèria d’afers exteriors