LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret del 6 de febrer del 2008 de modificació del Reglament d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, del 2 de novembre de 1988.