LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament del Registre de Societats Mercantils (Text refós per LesLleis.com)Capítol primer. Del Registre de Societats Mercantils en general

Article 1
Organització
1. Per al desplegament de les funcions registrals establertes a la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, es crea el Registre de Societats Mercantils com a òrgan de l’Administració adscrit al ministeri encarregat de l’economia.

2. El Registre de Societats Mercantils té caràcter unitari per a tot el territori nacional i la seva seu s’estableix a Andorra la Vella.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.