LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament, del 14 de gener del 2009, de modificació del Reglament de regulació de la relació laboral de caràcter especial de les persones en situació de presó provisional o que compleixen pena al Centre Penitenciari, de 29 d'octubre del 2008