LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament, del 27 de gener del 2010, regulador del capital de defunció