LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament que estableix les tarifes de reemborsament de les fórmules magistrals que són finançades per la Caixa Andorrana de Seguretat Social (Text refós per LesLleis.com)


Article 1

Aquest Reglament té per objecte establir les tarifes de responsabilitat de les fórmules magistrals que reemborsa la Caixa Andorrana de Seguretat Social.




Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.