LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament d’aplicació de la Llei de radioafició i d’estacions radioelèctriques d’aficionat (Text refós per LesLleis.com)


Procediment per a l’obtenció d’una llicència de radioaficionat

Article 1

Les llicències de radioaficionat són atorgades pel Govern d’acord amb la Llei i amb el procediment establert en aquest Reglament. Les llicències seran de Classe General, podran tenir els 3 prefixos següents: C31, C32 i C33, i es regiran segons l’Annex I i II per tal de determinar la potència, classe d’emissió i freqüències atorgades així com les atribuïdes per la TNAF (Taula Nacional Andorrana de Freqüències). Per tal de facilitar les transmissions i evitar interferències i incompatibilitats en els tipus de modulació, s’utilitzaran els Plans de Banda recomanats per la (IARU) International Amateur Radio Union per a la Regió 1 i les seves recomanacions, sempre que no contradiguin la legislació vigent.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.