LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra


Correcció d’errata

Vist que s’ha constatat un error d’omissió en el Decret de l’11-2-2015 pel qual s’aprova el Reglament relatiu a la utilització del segell oficial de control i garantia ‘Carn de qualitat controlada d’Andorra’ per a la producció de carn de cavall, publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra núm. 13 de data 18 de febrer del 2015, es publica al final d’aquest document l’annex corresponent al Decret.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.