LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Correcció d’errata


Correcció d’errata del 30-11-2022 per la qual s’esmenen els errors de transcripció constatats en el Decret 456/2022, del 9-11-2022.

Vist que s’han constatat alguns errors de transcripció en els articles 3.6 i 4.2 del Decret 456/2022, del 9-11-2022, d’aprovació del Reglament de la fabricació i la instal·lació de les plaques de matrícula en vehicles i ginys mecànics no aptes per a la via pública, publicat al BOPA núm. 135, del 16 de novembre del 2022, es fan públiques les correccions d’errata següents:

A l’apartat 6 de l’article 3,
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.