LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Edicte, del 6 de juny del 1991, pel qual s’ordena la publicació de l’acord en forma d’intercanvi de cartes entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Econòmica Europea