LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Tractat, del 12 de setembre del 2000, entre el Principat d’Andorra i la República Francesa que rectifica la frontera