LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Acord relatiu al reconeixement i a l’intercanvi dels permisos de conduir entre el Principat d’Andorra i el Regne de Bèlgica


El Principat d’andorra
representat per la Sra. Imma Tor Faus,
ambaixadora

El Regne de Bèlgica
representat pel Sr. Etienne Schouppe,
secretari d’Estat de Mobilitat, adjunt al primer ministre

en endavant, denominats també “les parts”,

AMB EL DESIG de facilitar el reconeixement i l’intercanvi dels permisos de conduir als titulars d’un permís de conduir vàlid emès per una de les parts que s’estableixen o sojornen en el territori de l’altra part;

CONSIDERANT les demandes recíproques de reconeixement i intercanvi dels permisos de conduir fetes per les parts;

HAN CONVINGUT establir un reconeixement i un intercanvi recíprocs dels permisos de conduir d’acord amb les disposicions següents.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.