LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Conveni entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa per evitar les dobles imposicions i prevenir l’evasió i el frau fiscals en matèria d’impostos sobre la renda


El Govern del Principat d’Andorra

i

el Govern de la República Francesa,

amb el desig de concloure un Conveni per evitar les dobles imposicions i prevenir l’evasió i el frau fiscals en matèria d’impostos sobre la renda,

han convingut les disposicions següents:

Capítol I. Camp d’aplicació del conveni

Article 1
Persones concernides
Aquest Conveni s’aplica a les persones residents d’un Estat contractant o dels dos Estats contractants.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.