LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra
 Avís
Aquest text ha estat modificat pe l'Edicte del 25-3-2021 pel qual es fa públic l’intercanvi de cartes que modifica l’Acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa relatiu a la millora de la viabilitat de les carreteres nacionals 20, 320 i 22 entre Tarascon-Sur-Ariège i la frontera francoandorrana.

Estem treballant per incorporar el nou text refós que en breu estarà disponible a LesLleis.com.
Disculpeu les molèsties.

Acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República francesa relatiu a la millora de la viabilitat de les carreteres nacionals 20, 320 i 22 entre Tarascon-sur-Ariège i la frontera francoandorrana


El Govern del Principat d’Andorra,

i

el Govern de la República Francesa,

en endavant les «Parts»,

REAFIRMANT el seu profund lligam a les relacions tradicionals d’amistat i de bon veïnatge entre el Principat d’Andorra i França,

CONVENÇUTS de la necessitat d’aprofundir la cooperació bilateral que s’ha mantingut durant molts anys en la seva zona fronterera,

RECONEIXENT la importància que té per al desenvolupament econòmic i turístic de l’Arieja i d’Andorra i per als intercanvis transfronterers millorar la seguretat del trànsit a les carreteres nacionals 20, 320 i 22, especialment en període hivernal,

DESITJOSOS de limitar els riscos de talls de circulació deguts als diferents riscos naturals que es produeixen en aquest eix viari, sobretot en la seva part superior,

CONSIDERANT la voluntat que ha manifestat el Govern del Principat d’Andorra de participar en un projecte global i d’envergadura fora de les seves fronteres,

VISTA la conclusió del Protocol d’itinerari sobre la carretera nacional 20 a l’Arieja entre l’Estat, el Conseil régional d’Occitanie i el Conseil départemental de l’Ariège, que defineix un projecte de condicionament entre Tarascon-sur-Ariège i Puymorens, així com les seves modalitats de finançament i el seu calendari de previsions,

VIST l’estudi nivològic d’octubre del 2015 realitzat pel servei de restauració dels terrenys de muntanya (RTM) de l’Arieja i dels Pirineus Orientals, per preparar el dossier de candidatura del projecte SAPYRA, presentat en el marc de la primera convocatòria de projectes del programa europeu POCTEFA 2015-2020,

VIST l’estudi d’oportunitats de juny del 2015, realitzat per la Direcció interdepartamental de carreteres nacionals Sud-Ouest per condicionar àrees de col·locació de cadenes per a la neu, en les carreteres nacionals 20, 320 i 22,

VIST l’estudi d’itinerari sobre la carretera nacional 20, respecte del risc de caiguda de rocs entre Tarascon-sur-Ariège i l’Ospitalet, realitzat pel CEREMA el juny del 2016,

Han convingut el següent:
Article 1. Objecte

Aquest Acord té per objecte:
LesLleis.com

• millorar la viabilitat de l’accés al Principat d’Andorra des de Tarascon-sur-Ariège, lligat als riscos naturals, en especial a les allaus;
• definir el pressupost destinat a finançar els estudis i les obres de prevenció dels riscos naturals, com també els terminis de la contribució andorrana;
• establir les modalitats de decisió relatives al programa d’obres, a la jerarquització de les prioritats i al calendari de realització.

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.