Carregant...
 

Decret de l'1 de maig de 1922, procediment per l'administració de justícia


Transcripció de: SABATER TOMÀS, Antoni. Dret Civil d'Andorra. Any 1984. Andorra: Promocions Literàries, 1984. (Col·lecció Andorra Històrica i Literària; núm. 5)


Norma coneguda també com: Decret de data 1 de maig de 1922 sobre el procediment ordinari civil


Hbles. Srs. Batlles: Els Veguers d'Andorra en Corts, a proposta del M. Sr. Jutge d'Apel·lacions i posant en vigor alguns acords presos ja en Corts anteriors, a l'efecte de reglamentar l'Administració de justícia en les Valls, estatueixen i ordenen:

Que en els judicis civils ordinaris deuran aplicar-se les regles següents:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.