Carregant...
 

Decret, del 28 de novembre de 1969, de reforma de l'article 39 del Decret en relació a la cessació de pagaments i fallides del 4 d’octubre de 1969

Transcripció del document facilitat per l'Arxiu i Biblioteca del Consell General a LesLleis.com.Els Molt Il.lustres Senyors Veguers de les Valls d'Andorra reunits en Corts conjuntament amb el Magnific Senyor Jutge d'Apel.lacions.
LesLleis.com

El Decret sobre arranjament judicial i fallida, de data 4 d'octubre d'aquest any 1969, estableix en l'article 39 que les sumes degudes a titol de llur treball, als obrers, empleats o representants de comerç, d'una empresa amb expedient judicial o de fallida, es beneficien d'un privilegi general sobre la totalitat dels bens mobles o immobles. Més com sigui que la posta en vigor d'aquest Decret, ha posat de manifest la conveniencia juridica de que una Institucio com la Caixa Andorrana de Seguretat Social, de recent funcionament als Territoris de les Valls, gaudeixi dels mateixos drets privilegiats que s'atorgaren als creditors relacionats en l'article de referencia, és fa necessari donar caire legal a dita conveniencia. Per tant, l'article 39 de l'esmentat Decret, haurà de quedar redactat en la següent forma:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.