Carregant...
 

Decret, del 15 de novembre de 1975, de drets civils de la dona casada (Text refós per LesLleis.com)

La Llei qualificada del matrimoni, del 30 de juny de 1995, afecta la major part dels preceptes d'aquest decret.


Transcripció de: MARQUÈS OSTE, Nemesi. Lleis i resolucions dels coprínceps i dels seus delegats (1900-1979). Andorra: Editorial Casal i Vall, 1980. (Col·lecció Monumenta Andorrana; núm. 7)

Norma coneguda també com: Edicte dels Delegats Permanents dels Coprínceps de 15 de novembre de 1975, sobre drets concernents a la dona casada


Nós, els Delegats Permanents de SS. EE. els Coprínceps,
LesLleis.com

En el marc de l'actualització de les institucions jurídiques del Principat, iniciada en els darrers anys amb curós respecte envers aquelles que són fonamentals per al país, el M. I. Consell General de les Valls va acollir les aspiracions, amplament sentides, a favor de la dona andorrana. Amb aquest fi va demanar per a ella l'atribució del dret al vot actiu i passiu, la promoció política a la qual aspirava, i que SS. EE. els Coprínceps li van atorgar.

Per bé que l'esperit dels nostres Decrets del 14 d'abril de 1970 i de 5 de setembre de 1973 comportava un pas decisiu vers la igualtat jurídica entre home i dona, no obstant, un conjunt d'institucions del Dret civil vigent al Principat, concernent a la dona casada, restava en contradicció amb aquell esperit i amb la realitat quotidiana.

En establir l'adaptació, que el present Decret conté, SS. E.E. els Coprínceps volen introduir un element d'actualització, exigit pel moment present i per l'esdevenidor, i un element d'unitat i coherència en el conjunt del Dret Andorrà, sense alterar gens les coordenades traçades per les normes que des de segles regeixen la vida d'Andorra, i sense disminuir els seus grans valors familiars.

Per aquets motius DECRETEM:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.