Carregant...
 

Decret, del 4 de febrer de 1986, regulador de l’execució de les resolucions judicials en matèria civil


Image Transcripció del document facilitat per l'Arxiu i Biblioteca del Consell General a LesLleis.com.

Article 1

L'execució de resolucions judicials en matèria civil correspondrà al Batlle que hagi conegut de l'assumpte en primera instància i es farà a instància de part, acompanyant testimoni de la resolució corresponent i acreditant la seva fermesa, o, en el seu cas, l'admissió dels recursos d'apel·lació o de revisió a un sol efecte. En el cas d'admissió a un sol efecte dels recursos d'apel·lació o de revisió, per a procedir a l'execució de la resolució es podrà exigir eventualment a l'executant que presti una fiança per a respondre dels perjudicis que pugui ocasionar l'execució provisional. L'executat o condemnat podrà demanar del Jutge d'Apel·lacions o del Tribunal Superior competent que el recurs es consideri acceptat a dos efectes, i si recau una resolució en aquest sentit es suspendrà l'execució.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.