Carregant...
 


Decret


Vist l’article 14 de la Llei del Consell General del 31 de juliol de 1985, pel qual es regulen els drets del consumidor i la seva protecció,
LesLleis.com

Vist l’apartat 2 de l’article 30 de la Llei suara esmentada,

Vistos els articles 8, 9 i 10 del Reglament de gas, aprovat pel Govern el dia 18 de desembre de 1996,

Vist l’article 34 de l’annex número III del Reglament de gas suara esmentat,

Atès que el Govern ha tingut coneixement que, en eliminar els receptors de les instal·lacions de gas o substituir-los per altres que utilitzen altres fonts d’energia, s’han modificat les instal·lacions inicialment autoritzades i s’han deixat de manera que poden comportar perill per als usuaris,

Considerant que aquestes actuacions, d’acord amb el Reglament de gas, han de ser efectuades per persones qualificades,

A proposta del ministre d’Economia, el Govern, en la sessió del dia 11 de febrer de 1998,

Decreta
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.