Carregant...
 

Pla comptable del sistema financer (Text refós per LesLleis.com)Índex Image
A. Introducció
I. Àmbit d’aplicació
II. Implementació
B. Entitats del sistema financer
III. Principis comptables
IV. Definició i disposicions específiques de les principals rúbriques del balanç
1. Actiu
2. Passiu
V. Definició i disposicions de les principals rúbriques dels comptes d’ordre
VI. Definició i disposicions de les principals partides del compte de pèrdues i guanys
VII. Definició i disposicions de les principals partides de l’estat d’origen i aplicació de fons
VIII. Normes generals de valoració
1. Balanç
2. Comptes d’ordre
3. Compte de pèrdues i guanys
IX. Normes específiques de classificació
X. Normes específiques de valoració
XI. Normes d’elaboració dels estats financers
A. Normes bàsiques
B. Normes genèriques
C. Models d’estats financers
D. Notes als estats financers
E. Annexos
C. Grups del sistema financer
XII. Estructura financera de les entitats
XIII. Principis generals de consolidació
XIV. Normes d’elaboració dels estats financers consolidats
Annexos
Annex 1. Estats financers reservats
a) Balanç
b) Comptes d’ordre
c) Compte de pèrdues i guanys
d) Estat d’origen i aplicació de fons
Annex 2. Estats financers públics
a) Balanç
b) Comptes d’ordre
c) Compte de pèrdues i guanys
d) Estat d’origen i aplicació de fons

Mostra redacció anterior, corregida l'errata
Índex
A. Introducció
I. Àmbit d’aplicació
II. Implementació
B. Entitats del sistema financer
III. Principis comptables
IV. Definició i disposicions específiques de les principals rúbriques del balanç
1. Actiu
2. Passiu
V. Definició i disposicions de les principals rúbriques dels comptes d’ordre
VI. Definició i disposicions de les principals partides del compte de pèrdues i guanys
VII. Definició i disposicions de les principals partides de l’estat d’origen i aplicació de fons
VIII. Normes generals de valoració
1. Balanç
2. Comptes d’ordre
3. Compte de pèrdues i guanys
IX. Normes específiques de classificació
X. Normes específiques de valoració
XI. Normes d’elaboració dels estats financers
A. Normes bàsiques
B. Normes genèriques
C. Models d’estats financers
D. Notes als estats financers
E. Annexos
C. Grups del sistema financer
XII. Estructura financera de les entitats
XIII. Principis generals de consolidació
XIV. Normes d’elaboració dels estats financers consolidats
Annexos
Annex 1. Estats financers reservats (versió INAF)
a) Balanç
b) Comptes d’ordre
c) Compte de pèrdues i guanys
d) Estat d’origen i aplicació de fons
Annex 2. Estats financers públics
a) Balanç
b) Comptes d’ordre
c) Compte de pèrdues i guanys
d) Estat d’origen i aplicació de fons
Annex 3. Comunicats tècnics que estableixen les trameses regulars d’informació a l’INAF
Comunicat núm. 15
Comunicat núm. 23
Comunicat núm. 24
Comunicat núm. 28
Comunicat núm. 29
Comunicat núm. 39
Comunicat núm. 45
Comunicat núm. 54
Comunicat núm. 55
Annex 4. Comunicats tècnics que estableixen normes específiques
Comunicat núm. 20
Comunicat núm. 21
Comunicat núm. 22
Comunicat núm. 81
Comunicat núm. 81 bis


Modificat per la Correcció d'errata, del 27 de gener del 2000, relativa a un error en el Pla comptable financer publicat al BOPA núm. 5, any 12, de 26 de gener del 2000.


A. Introducció

La creixent complexitat dels mercats financers, la major interconnexió entre les places financeres mundials i la cada cop major sofisticació de les operacions bancàries i financeres comporten un augment significatiu dels riscos inherents al sistema financer.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.