Carregant...
 


Edicte


Per tal de donar compliment a allò que disposa l’article 20, apartat b), de la Llei d’organització de l’Administració general, s’ordena la publicació de la modificació del Reglament d’execució de la Llei sobre la utilització dels signes d’estat, aprovat pel Govern en la sessió del dia 10 de maig del 2000.

Així mateix, atès el nombre d’aquestes modificacions i per tal de facilitar la seva lectura i comprensió globals, el Govern ha considerat convenient procedir a la publicació íntegra d’aquest text.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 17 de maig del 2000

Marc Forné Molné
Cap de Govern

Reglament d’execució de la Llei sobre la utilització dels signes d’estat


Capítol I. Sol·licitud d’autorització
Regla 1. Presentació de la sol·licitud d’autorització
Regla 2. Contingut de la sol·licitud d’autorització relativa al sol·licitant
Regla 3. Contingut de la sol·licitud relativa al nom o signe d’Estat pel qual se sol·licita l’autorització
Capítol II. Examen de la sol·licitud
Regla 4. Examen de forma de la sol·licitud
Regla 5. Examen de fons per a les autoritzacions relatives a la utilització d’un nom o un signe d’Estat com a marca
Regla 6. Examen de fons per a les autoritzacions relatives a la utilització d’un nom o un signe d’Estat en el comerç
Regla 7. Autoritzacions relatives a la fabricació o la comercialització de la bandera o dels escuts heràldics del Principat d’Andorra
Regla 8. Autoritzacions relatives a la utilització d’un nom o un signe d’Estat per tota associació o una altra entitat sense ànim de lucre
Disposició addicional
Sol·licitud simultània d’utilització d’un nom d’Estat i d’un nom comercial o denominació social
Disposició derogatòria
Disposició final

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.