Carregant...
 

Edicte de 12 de juliol del 2000 pel qual s'ordena la publicació del Reglament del procediment per a la concessió i el control de les subvencions i les transferències públiques.